Historien om Sverige från stormakt till världens modernaste land

Andra delen av Historien om Sverige tar vid där första delen slutar och blir en femhundra år lång resa mot dagens samhälle. Följ med när Sverige blir stormakt i efterdyningarna av att Gustav Vasa beslagtagit kyrkans egendomar och Sverige blivit protestantiskt. Resan fortsätter med nedslag i vidskeplighet och fasansfulla häxprocesser.

Läs om hur krig, köld och svält följde med drömmen om att behärska Östersjön – och hur Sverige expanderade långt utöver nuvarande gränser, tills Karl XII stupade 1718 och stormaktstiden var över. Resan går vidare mot upplysning, tro på förnuft och vetenskap – och så småningom demokrati och kvinnlig rösträtt. Tekniska framsteg, utbildning och allmän sjukvård bidrar till ökat välstånd för alltfler.

Det här är den andra, avslutande delen av Historien om Sverige i bokform. Den första delen kom ut förra året. De två böckerna är en fördjupning av SVT:s populära serie Historien om Sverige.

Bo Eriksson är docent i historia och författare. Han medverkade i TV-serien Historien om Sverige.

Bo Eriksson:
Historien om Sverige. Del 2. Från stormakt till världens modernaste land
Bonnier Fakta/SVT
Utkom 2024