Ny chef för Forum för levande historia

Forum för levande historia. Foto: Martin Skoog

Foto: Martin Skoog

Regeringen har utsett Petra Mårselius till ny överintendent och chef för myndigheten Forum för levande historia. Hon tillträder tjänsten den 29 augusti 2022.

Petra Mårselius är filosofie magister i statskunskap och arbetar som ämnesråd vid enheten för integration och arbetet mot segregation vid justitiedepartementet. Hon ledde dessförinnan arbetet med Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, som genomfördes hösten 2021.

– Förintelsen får aldrig blekna i vårt kollektiva minne. Vi ska minnas och vi ska bekämpa antisemitism, antiziganism och rasism för kommande generationer. Med sin breda erfarenhet kommer Petra Mårselius kunna vidareutveckla Forum för levande historias angelägna arbete, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

– Forum för levande historias uppdrag innebär en unik möjlighet att verka för demokrati, de mänskliga rättigheterna och mot antisemitism, antiziganism och rasism. Jag är mycket glad, hedrad och ödmjuk inför uppdraget som chef för Forum för levande historia, säger Petra Mårselius.

Den 30 april 2021 lämnade Ingrid Lomfors tjänsten som överintendent vid Forum för levande historia. Sedan den 1 maj 2021 har Caroline Källner varit tillförordnad överintendent. Myndighetens uppgift är att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen.

(2022-06-08)

Se även Utredning om Forum för levande historia (2021-08-30)