Arkeologen Jonathan Lindström får Hertig Karls pris

Jonathan Lindström tar emot Hertig Karls pris

Hertig Karls pris 2013 går till Jonathan Lindström som är arkeolog och vetenskapsförfattare av ett stort antal kritikerrosade faktaböcker för både barn och vuxna. Han får priset ”för sitt arbete med att förmedla kunskaper om Sveriges historia”.

Senast har Jonathan Lindström skrivit Medvetandets gåta. Om hjärnan, själen och konsten att kila runt hörnet. I boken resonerar han kring hur hjärnan fungerar, vad själen och medvetandet egentligen är. Han ger en kulturhistorisk översikt över människans föreställningar om själen och döden sedan stenåldern. Jonathan Lindström har även skrivit Bronsåldersmordet. Om arkeologi och ond bråd död samt De dödas tempel. Om arkeologi och jakten på stenålderns själ.

Juryns motivering Hertig Karls pris 2013:

”Jonathan Lindström får Hertig Karls pris 2013 för sitt arbete med att förmedla kunskaper om Sveriges historia. Jonathan Lindström, som har varit yrkesverksam som arkeolog, har genom populärvetenskapliga böcker för både vuxna och för barn förmedlat kunskaper om vår forntid, en period som för Nordens räkning sällan bearbetas av historiker då det inte finns något skriftligt källmaterial att utgå från. Genom sina självständiga tolkningar och personliga framställningssätt introducerar också Jonathan Lindström läsarna i hur det förgångna kan analyseras och gör på så sätt den relativt svårtillgängliga vetenskapen arkeologi intressant för den som inte är specialist på området.”

Hertig Karls pris är Sveriges största historiepris med en prissumma på 50 000 kronor. Priset delas ut till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”. En oberoende jury bestående av fyra sakkunniga personer avgör vem som ska få priset.

Det instiftades 1994 av Nyköpings kommun. Från och med år 2003 delas priset ut gemensamt av Nyköpings kommun och Sörmlands museum.

Hertig Karls pris har tidigare gått till:

2012: Elisabeth Mansén
2011: Svante Norrhem
2010: Yvonne Hirdman
2009: Bo Eriksson
2008: Eva Österberg
2007: Max Engman
2006: Marie-Christine Skuncke
2005: Anders Björnsson
2004: Maja Hagerman
2003: Gunnar Wetterberg
2002: Cecilia Björk och Laila Reppen
2001: Dick Harrison
2000: Mats G Larsson
1999: Arne Jarrick
1998: Karin Johannisson
1997: Michael Nordberg
1996: Hans Furuhagen
1995: Hans Villius och Olle Häger
1994: Aleksander Loit

(2013-09-08)