En bondpiga hade 1865 en årslön på 52 kronor. 1945 var en normal årsinkomst för en banktjänsteman cirka 7 500 kronor. I Stor-Stockholm tjänade en kvinna inom verkstadsindustrin 37 kr i timmen 1980. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet presenterade i dag en ny databas som ger svar på vad svenskarna haft för löner under 125 år.

Den historiska lönedatabasen, HILD, innehåller den viktigaste officiella lönestatistiken för åren 1865–1990. Målet har varit att samla de svenska lönesiffrorna i en och samma databas och göra underlaget tillgängligt för forskare, studenter och allmänheten.

– Den officiella lönestatistiken har funnits i olika statistikserier och har varit svår att överblicka. Vi har samlat all statistik på ett och samma ställe, för att ge överblick och underlätta för forskare som vill inkludera lön som en variabel i sina studier. Vi ser också HILD som ett sätt att inspirera studenter att skriva uppsatser på lönetemat och som en möjlighet för gemene man att snabbt få reda på ”vad folk tjänade förr”, berättar professor Christer Lundh.

Lönedatabasen innehåller tabeller som har digitaliserats och kan laddas ner. Tabellerna är indelade efter ekonomisk sektor, bransch, kön och län. HILD innehåller också skannade bilder av de tryckta tabellerna så att forskaren kan läsa fotnoter och kontrollera kvalitén. Det finns också information om lönestatistiken och listor på publikationer som handlar om svenska löner.

– HILD kommer att underlätta jämförande studier av Sverige och andra länder. Vi kommer att göra en engelskspråkig version av hemsidan så att utländska forskare lättare ska kunna använda den svenska lönestatistiken. Vi tror också att HILD kan användas inom undervisningen, både inom samhällsvetenskap och inom humaniora, säger Christer Lundh.

Arbetet med den nya historiska lönedatabasen bedrivs vid Institutionen för ekonomi och samhälle, avdelningen för ekonomisk historia, under ledning av forskarna professor Christer Lundh och doktor Svante Prado. HILD-projektet har genomförts med finansiellt stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Göteborgs universitet.

Här finns lönedatabasen: http://es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-ekonomisk-historia/historiska-lonedatabasen-hild