Ny landsarkivarie i Härnösand

Regeringen har beslutat att utnämna direktören vid Riksarkivet Carina Strömberg som landsarkivarie och chef för Landsarkivet i Härnösand. Hon efterträder där Carl Edvard Edvardsson som går i pension vid kommande halvårsskifte.

Carina Strömberg har varit chef för enheten Svensk arkivinformation (SVAR) inom Riksarkivet sedan 1996 och dessförinnan ekonomichef på Mitthögskolan.

Landsarkivet i Härnösand är det yngsta av landets sju landsarkiv och Västeuropas till ytan största arkivdistrikt. Det sträcker sig från Dalälven i söder till Treriksröset i norr och består av Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.

(2002-05-04)