Landets hundra främsta idrottshistoriska platser utses

När Riksidrottsförbundet fyller 100 år 2003 skall 100 idrottshistoriska platser skyltas upp runt om i Sverige. Förbundet vill uppmärksamma alla dessa platser, miljöer och byggnader där det utövas eller har utövats olika former av idrott.

Många av dem ser man inte som idrottshistoriska platser, som en skog, en äng eller en sjö. De behövs för att möjliggöra ett idrottsutövande men idrottens avtryck är och ska vara osynliga. Sedan finns de platser som är bygdens, stadens eller landets stoltheter där de stora evenemangen förläggs och som är kända för gemene man. Det finns också platser som är tänkta för idrott och som finns i många människors hjärtan men trots det glöms bort eller tas för givet.

Urvalet av idrottshistoriska platser och byggnader som ska skyltas upp ska göras med hjälp av idrottens olika organisationer, idrottshistoriska sällskap och -museer och allmänheten som nominerar de platser, byggnader och miljöer som de anser vara av idrottshistorisk vikt. Av dessa nomineringar ska 100 idrottshistoriska platser/miljöer väljas med en spridning i landet och beröra olika idrotter och typer av händelser.

På Riksidrottsförbundets hemsida kan alla föreslå vilken idrottshistorisk plats, miljö eller anläggning som skall lyftas fram. Sista dag att nominera är den 12 maj.

(2002-05-06)