Ny länsmuseichef i Sörmland

Susanna Janfalk. Foto: Karolina Kristensson/Nordiska museet

Susanna Janfalk. Foto: Karolina Kristensson/Nordiska museet

Susanna Janfalk blir ny länsmuseichef på Sörmlands museum. Hon tillträder efter årsskiftet och har med sig erfarenheter från bland annat Nordiska museet och Arkitekturmuseet, nuvarande ArkDes.

– Jag är förvissad om att Susanna kommer att gå in i arbetet med stor respekt för museets besökare, medarbetare och all den kunskap och kompetens som finns i vår verksamhet. Jag ser fram emot att museet fortsätter utvecklas till att bli både mötesplatsen för historia, konst och slöjd, och en samhällsaktör som kan utgå från berättelser, människor och skeenden, säger Mikael Palo, verksamhetsområdeschef Kultur och utbildning i Region Sörmland.

Susanna Janfalk är 57 år och bosatt i Stockholm. Hon har 30 års erfarenhet i olika roller och uppdrag, sedan 2008 som chef. De senaste 15 åren har hon arbetat som intendent på Arkitekturmuseet och avdelningschef för samlingarna på Nordiska Museet. Janfalk är kulturvetare, med konst och bebyggelse/arkitektur som huvudinriktning, och därtill informationsvetenskap.

– Jag är glad och stolt över att få möjlighet att fortsätta utvecklingsarbetet på Sörmlands museum. Förutsättningarna kunde inte vara bättre än i den nya museibyggnaden med berättande magasin och engagerade medarbetare, säger Susanna Janfalk.

Susanna Janfalk börjar sitt arbete i januari 2020 och efterträder då Karin Lindvall som går i pension.

(2019-11-26)