Klartecken för renovering av Gustavianum

Gustavianum i Uppsala. Foto: Alexander Engström (Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)

Gustavianum i Uppsala. Foto: Alexander Engström (Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)

Regeringen har sagt ja till att Statens fastighetsverk renoverar Gustavianum i Uppsala. Gustavianum, som stod klart 1622, är en märkesbyggnad i Uppsala och ett av Sveriges mest betydelsefulla universitetsmuseum. Syftet med renoveringen, som väntas ta cirka 3,5 år att genomföra, är att öka utställningsytorna samtidigt som museiklimatet och tillgängligheten förbättras.

Gustavianum ansvarar för många unika och ömtåliga föremål. Här finns mumier från Egypten, romerska och grekiska samlingar, arkeologiska fynd från Vikingatiden, ett världsunikt skåp och stora konstsamlingar. Därtill har själva byggnaden ett högt kulturvärde. Då museet inte renoverats sedan 1996 har det länge funnits ett behov av en modernisering, inte minst för att leva upp till de många krav som ställs på ett museum idag.

– Verksamhetens behov av att öka de publika ytorna, att förbättra tillgängligheten och att skapa ett fungerande museiklimat – allt med hänsyn till den värdefulla byggnaden – var utgångspunkter som gällde också inför renoveringen av Nationalmuseum. Även om Gustavianum är ett projekt i betydligt mindre skala finns intressanta likheter, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Universitetsmuseets behov och utveckling är en fråga som diskuterats under lång tid. 2017 färdigställde Statens fastighetsverk sin förstudie och en hemställan till regeringen lämnades in. Det är därför ett efterlängtat beslut som nu fattats och ett besked som innebär att programarbetet kan inledas.

Det nya museet planeras kunna erbjuda 1 400 kvadratmeter utställningsyta. Det innebär att föremål kommer att visas på platser som tidigare fungerat som kontor men också en större flexibilitet på de ytor som redan finns. Byggnadens möjligheter och planlösning ska genom renoveringen bättre tas tillvara.

– Vi försöker göra en dygd av nödvändigheten. Eftersom vi har det hus vi har och ytan i realiteten inte kommer att kunna bli så mycket större, handlar det mycket om vår fantasi – hur vi visar våra utställningsföremål och hur vi varierar det vi ställer ut. Mitt mål är att våra framtida besökare ska komma hit och mötas av en skattkammarkänsla, säger Mikael Ahlund, museichef för Gustavianum.

I samband med renoveringen kommer alla beståndsdelar i utställningarna att göras om; urvalet av föremål, montrar och scenografi, ljussättning, digitalisering och texter.

– Vi kommer att göra koncentrerade och fina basutställningar, bland annat genom suggestiva ljussättningar. Genom att vissa utställningsdelar blir mer flexibla kan vi också erbjuda fler tillfälliga utställningar, ett faktum som ska locka besökare att komma tillbaka till oss, säger Mikael Ahlund.

Ett annat mål är att Gustavianum efter renoveringen ska bli mer internationellt, att samarbetet med andra universitetsmuseum runt om i världen ska öka. En förutsättning för dessa samarbeten är att utställarna erbjuds ett förstklassigt museiklimat, att de kan lita på att konst och föremål ska må bra. Detta ska renoveringen säkerställa.
Välkomnande entré och utmanande klimatlösningar

Från och med november fram till april pågår projektets programskede. En av de frågor Statens fastighetsverk och Uppsala universitet, tillsammans med bland andra husarkitekt Jacob Hidemark, ska titta närmare på är hur man för framtidens besökare på bästa sätt skapar en välfungerande, välkomnande entré och en bra logistik på entrévåningen. En annan central fråga är klimatanpassningen.

– För att föremålen som visas ska få bästa möjliga klimatförhållanden kommer varje utställningssal att få ett styrt och reglerat klimat. För att åstadkomma detta sätter vi in ett helt nytt ventilationssystem med skjutdörrar i glas i varje salsöppning. Att få till de aggregat och kanaler som krävs för detta utan att påverka byggnadens ursprung för mycket är en stor utmaning, säger Mikael Lindberg, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Trots att Gustavianum nu tillfälligt stängts för besökare pågår museets verksamhet på annat håll. Det innebär bland annat att de externa magasinen för samlingarna av konst, mynt och historiska föremål kommer att hållas öppet för studenter och forskare som vanligt.

(2019-11-26)

Se även Gustavianum stänger för renovering (2019-09-10)