Vasa bevakas med röda prickar

Den observante kan se svagt rödskimrande prickar på Vasas mörka skrov. De drygt 350 prickarna som nu kommit upp är inte symptom på en viss barnsjukdom utan en del av ett sinnrikt mätsystem som ska hjälpa till att bevara skeppet för framtiden. Med det nya systemet upptäcks eventuella rörelser i skeppets gamla former i god tid.

De första decennierna efter bärgningen användes enklare hjälpmedel för att avgöra om skeppet förändrades. Konservering och återuppbyggnad av skeppet omöjliggjorde fasta mätsystem.

Under sent 1990-tal revolutionerades mätmetoderna på Vasamuseet med laser och man kunde då konstatera att aktern rörde sig någon millimeter om året. För avlasta aktern sattes ”hängslen” på Vasa, två vajrar mellan tak och akterkastellets sidor. Vajrarna är larmade och om de förändras varnas museets personal.

Nu är första fasen i 2000-talets allomfattande övervakning klar – ett geodetiskt mätsystem.

De små röda prickarna på Vasa ska användas som mätpunkter. En mätstation kommer att flyttas runt skeppet. Den bestämmer sin position först gentemot fasta prismor på väggarna. Sedan tar den sikte på prickarna på skeppet. Mätstationen, av samma typ som den bland annat lantmätarna använder, mäter i tre dimensioner. Den avgör både avstånd och vinkel och ger därmed så exakta siffror som man kan få idag. Mätresultaten bearbetas och utvärderas i dator i program som tagits fram speciellt för Vasas behov.

Den första kompletta mätningen med det nya systemet sker nu under hösten och Vasamuseets bevarandeavdelning kommer i framtiden att kontrollera mätpunkterna några gånger om året. Det är först över en längre period som man kan avgöra eventuella förändringar och deras betydelse för skeppets framtid.

De mycket exakta koordinaterna kan i framtiden ge underlag för datoranimationer. En vision bland museipersonalen är också att kunna använda det geodetiska mätsystemet i skeppets inre. Det geodetiska mätsystemet för Vasa har utvecklats i samarbete med Institutionen för Geodesi och Fotogrammetri på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

(2000-08-12)