Inventering av fornlämningar i fjällen

Många spår efter mänsklig aktivitet påträffas i fjällen. Kännetecknande för fjällvärldens kulturlandskap är att människan satt finstilta avtryck i naturen, vilka smälter väl in i landskapet. De äldsta spåren utgörs av stenåldersboplatser där redskap av kvarts och kvartsit samt skärvstenar efter kokgropar och härdar påträffas. Många av de lämningar som påträffas är spår efter den samiska kulturens olika yttringar: fångstgropar för jakt på vildren, boplatser med härdar, kåtatomter och olika typer av förvaringsanläggningar, offerplatser med horn och märgkluvna ben av ren där renar offrats för välgång med renhjorden.

Sedan 1997 utförs fornminnesinventeringen i Norrbotten som ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Ájtte – svenskt fjäll och samemuseum, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens museum och Silvermuseet i Arjeplog.

Under år 2000 kommer 28 kvadratmil att inventeras inom Arjeplogs, Arvidsjaurs, Gällivare och Jokkmokks kommuner. Arbetena berör såväl skogslandet som fjäll- och förfjällsområden. Under årets fältsäsong har det löpande arbetet kunnat följas genom en veckovis uppdaterad fjälldagbok.

(2000-08-24)