Relikskrinet från Ullånger återlämnas till Sverige

Relikskrinet från Ullånger

Det värdefulla relikskrin som stals från Ullångers kyrka i Ångermanland 1999 har kommit hem till Sverige. Riksantikvarieämbetet har under en längre tid arbetat tillsammans med myndigheter i Spanien och Sverige för ett återförande och nu har kulturministeriet i Spanien beslutat att återlämna skrinet vilket sker under en ceremoni imorgon lördag.

– Vi har arbetat intensivt under en längre tid för att få hem skrinet och att detta lyckats är fantastiskt glädjande. Riksantikvarieämbetet, svenska och spanska polisen, museer och myndigheter har medverkat till att ett stort antal föremål har återlämnats till sina ägare, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Tillsammans med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth deltar Liliequist vid det formella överlämnandet av skrinet till den rättmätiga ägaren Svenska Kyrkan, representerad av biskopen Tuulikki Koivunen Bylund i Härnösands stift.

Åren 1994-2004 stals cirka 200 kulturhistoriskt värdefulla föremål från ett antal norrländska kyrkor, däribland ett mycket värdefullt relikskrin från Ullångers kyrka och tillverkat i Limoge i Frankrike under tidigt 1200-tal. Skrinet är ett av få relikskrin som finns i Sverige från denna tidsperiod, det är unikt och klassas som nationell skatt tillhörande en kyrkas inventarier. Efter polisutredning och rättegång har en spansk medborgare kunnat bindas vid stölderna. Ett antal av föremålen återfanns i Spanien innan de hunnit komma ut på marknaden. Skrinet har under en tid funnits på det statliga museet Museo de Artes Decorativas i Madrid. Museet köpte in föremålet från ett auktionshus i Spanien.

Riksantikvarieämbetet har genom olika insatser strävat efter att skrinet skulle återföras till Sverige, en komplicerad process då det inte finns något tydligt regelverk kring återlämnande av kulturföremål. Varje fall i denna typ av frågor måste behandlas individuellt. Det är de svenska och spanska myndigheterna som i ett nära samarbete medverkat till att många av föremålen som stulits har återförts till Sverige.

(2010-09-10)