Det är nu klart att ett nytt stödsystem för Vasa skall tas fram. Formas, Vinnova och Vetenskapsrådet har tillsammans gått in med sex miljoner kronor till forskning som skall resultera i den bästa lösningen för skeppets stöttning. Bland annat skall man kartlägga hur träet och skeppet som struktur förändras över tid. År 2016 kommer underlaget för en ny design av ett stödsystem vara färdigt och själva byggandet ta vid. 

Vasa har länge varit i behov av förbättrad stöttning. Museets timmermän har under flera år sett att skeppstimret deformeras under sin egen tyngd. Regelbundna mätningar visar att hela skeppet gradvis ändrar läge. Träet är dessutom kemiskt nedbrutet och kraftigt försvagat. Dagens stödvagga är undermålig med tanke på skeppets kondition.

Dagens stödvagga. Foto: SMM.
Dagens stödvagga.
Foto ur SMM:s fotoarkiv

– Det är absolut nödvändigt att Vasa får en ny stöttning om skeppet skall hålla för framtiden. Hållfastheten i Vasas trä är ungefär hälften av den som finns i färsk ek. På vissa ställen är träet ännu svagare. Vi vet att skrovet behöver stöttas på ett bättre sätt och nu skall vi ta reda på hur. Vi måste få bättre kunskap om Vasas trä och undersöka hur vi skall kunna bära upp den komplicerade struktur som skeppet är. Våra finansiärer och samarbetspartners gör detta möjligt, säger Magnus Olofsson, chef för Vasaenheten.

Vasa är ett av Sveriges mest kända museiföremål och ett av världens mest omtalade vrak. Från hela världen kommer över en miljon besökare varje år för att beskåda skeppet på Vasamuseet, som är en del av Statens maritima museer.

Idag står Vasa uppställd på den konstruktion som byggdes på 1960-talet efter bärgningen. Det är en enkel konstruktion där skeppet står på kölblock med stöttning längs vardera sidan skrovet, ungefär som man stöttar en vanlig segelbåt. Vissa förbättringar har under årens lopp gjorts, men inte tillräckliga.

– Vi är världens mest besökta maritima museum och det vill vi fortsätta vara, säger Vasamuseets chef Marika Hedin. Vi behöver ta hand om Vasa, och en ny stödstruktur är en viktig del i bevarandearbetet. Kommande generationer skall också få chansen att uppleva detta magnifika skepp.