Den marinarkeologiska forskningen vid Södertörns högskola, Maris, får 3,3 miljoner kronor från Stiftelsen Olle Engkvist till ”ny teknik och metoder för dokumentation och identifiering av komplexa och svåråtkomliga arkeologiska lämningar under vatten”. Arbetet med att utveckla ny teknik och metoder för fältet är en del av ett långsiktigt samarbete mellan högskolan och surveyföretaget Marin Mätteknik.

Utrustningen det handlar om är dels en så kallad ”Blueview”, en slags högfrekvent scanner som kan placeras på botten.

Joakim Holmlund, projektledare vid Marin Mätteknik och forskare vid Maris. Foto: Erik Ungman
Joakim Holmlund, projektledare vid Marin Mätteknik och forskare vid Maris. 
Foto: Erik Ungman

– Genom att ställa sändaren på till exempel ett vrak kan en detaljerad dokumentation ske av skrovet på kort tid och med mycket hög noggrannhet, förklarar Joakim Holmlund, disputerad fysiker, verksam vid Maris samt projektledare på Marin Mätteknik.

Särskilt användbar blir scannern på djupt liggande vrak där dykning är svår och komplicerad. Sådana är förhållandena på de nyupptäckta och spektakulära vraken efter Mars (från 1564) och Svärdet (från 1676) utanför Öland.

Ett problem är ofta också att arkeologiska lämningar i Östersjön är täckta av tjocka lager av sediment. Detta kan vara förklaringen till att så få riktigt gamla förhistoriska arkeologiska lämningar hittills har hittats. En alldeles ny metod finns dock för att råda bot på detta, nämligen en så kallad Buried Object Sonar System. Den ger möjlighet att se 3-dimensionella bilder av föremål under bottenytan. En teknik som kanske rent av gör att såväl brons- som stenålderns östersjöbåtar kan hittas framöver.

Professor Johan Rönnby, som leder arbetet vid Maris på Södertörns högskola är mycket glad över det nya anslaget.

– All arkeologi, både på land och under vatten, är en kombination av humanistisk tolkning och konkret källmaterialkännedom. Den nya utrustningen och samarbetet med Marin Mätteknik ger oss spännande nya möjligheter att såväl hitta som rekonstruera såväl fynd som hela miljöer under vatten!