Gamla Uppsala kan ha fått en ny kungshög. I en pågående arkeologisk utgrävning har forskarna gjort både stora och oväntade fynd. [UNT]   Foto: Bengt A Lundberg/Riksantikvarieämbetet

https://unt.se/nyheter/uppsala/artikel/ny-kungshog-kan-ha-hittats/r9ngnqoj