Ny teknik öppnar nya horisonter för historieintresserade

Nu skapas nya möjligheter för alla som är intresserade av Kalmar läns historia att söka i institutionernas samlingar av föremål, bilder och dokument.

Sedan många år arbetar museer och institutioner med att tillgängliggöra sina samlingar på webben. Hittills har besökare fått gå in på varje museums egen hemsida för att se vad som finns. Nu har utvecklas möjligheter att söka parallellt i flera databaser samtidigt. Utvecklingen sker såväl regionalt som centralt och Kalmar läns museum är tillsammans med Statens historiska museum i Stockholm de museer som går i täten och är först ut på plan. Från och med nästa vecka kan man se delar av Statens Historiska museums fynd från Slottsfjärden i Kalmar på Kulturarv Kalmar län.

Kulturarv Kalmar län

Fynden från Kalmar slottsfjärd kommer från en av de mest spektakulära arkeologiska utgrävningar som gjorts i Sverige. I samband med en muddring i början på 1930-talet torrlades stora delar av fjärden. Vid en arkeologisk undersökning av bottensedimentet hittades flera tusen föremål som tappats eller medvetet sänkts i fjärden. Det som gör materialet så unikt är den mycket stora mängden välbevarade fynd av keramik, läder, järn, glas och trä. Dessa föremål berättar om livet kring en medeltida hamn i vardag och orostider.

Satsningen är ett första steg mot ett fullt utvecklat samsökssamarbete. Det fullt utvecklade samarbetet kommer inom kort att vara färdigt då bildmaterialet även kommer att vara sökbart i den länsomfattande databasen Carpe Cultura. Länsinnevånarna kommer att kunna sitta hemma och på webben genom Kalmar läns kultur-arvsportal finna de delar av sitt kulturarv som finns i det centrala museets vård i Stockholm.

I detta första steg kommer sökning att kunna göras på portalen Kulturarv Kalmar län i det fyndmaterial från Slottsfjärden som Historiska museet nu digitaliserat.

(2008-01-19)