DNA avslöjar vikingarnas resor

Del av karta över DNA-fynd i artikeln "Population genomics of the Viking world"

Del av karta över DNA-fynd i artikeln ”Population genomics of the Viking world”

En ny stor forskningsstudie visar hur skandinaver erövrade delar av Europa under vikingatiden, från slutet av 700-talet till 1050. Men resultaten visar också hur människor utifrån strömmade in i Skandinavien under samma period.

Ett stort forskarlag har kartlagt gener från drygt 400 skelettfynd, från bronsåldern och framåt. Och DNA-tekniken ger än mer nyanserad bild av historien än man tidigare haft.

– Det viktigaste vi har kommit fram till är att det fanns små, små genetiska skillnader mellan människor som bodde i det som idag är Danmark, Sverige och Norge redan på vikingatiden, säger Ashot Margaryan, genetiker vid Köpenhamns universitet, och huvudförfattare till en artikel som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Läs mer på SVT Nyheter Vetenskap

(2020-09-17)