Stockholms läns museum och Naturhistoriska riksmuseet lanserar nya mobilguider till åtta populära besöksmål i Stockholm. Guiderna samlas under namnet Berättelser i landskapet och nås via appen OnSpotStory.

Med hjälp av mobilguiderna kan man ta del av berättelser om natur och kultur på de utvalda besöksmålen. Åtta kulturhistoriskt intressanta platser i Stockholms län presenteras i appen: Svindersvik, Stora Nyckelviken, Taxinge slott, Bogesunds slott, Sturehovs slott, Hågelby Gård, Steninge slott och Tyresö slott.

Naturhistoriska riksmuseet bidrar med kunskap om naturvetenskap och Stockholms läns museum bidrar med kunskap om det kulturhistoriska området. Guiderna berättar i text och bild om platsernas byggnader, och om djur- och växtarter, liksom hur landskapet kan läsas.

– Alla landskap är påverkade av oss och skillnaden mellan naturlandskap och kulturlandskap blir mindre och mindre. Berättelser i landskapet beskriver förändringar och processer i landskapet och visar också på kopplingar mellan människa och natur, säger Tove Frambäck, projektledare från Naturhistoriska riksmuseet.

Tanken med Berättelser i landskapet är att ge besökarna fördjupad information om platsen och att väcka intresse och engagemang för såväl länets historia och kulturarv som landskapet och miljön