Det är ett fynd som är smått sensationellt. Mitt inne i centrala Norrköping, ett litet fragment från en förmodad gravhäll i kalksten, som kan dateras tillbaka till 1000-talet. [NT]

https://nt.se/nyheter/sensationellt-fynd-mitt-i-city-7151973.aspx