Ett kunskapscentrum eller kanske rent av en historisk attraktion. Det tror Strängnäsbon Jürgen Lüdtke att ett Gustav Vasa-museum skulle kunna bli. Nu försöker han få andra att nappa på idén. [Eskilstuna Kuriren]

https://ekuriren.se/strangnas/nya-drommar-om-gustav-vasa-museum-sm4727172.aspx