De Fattiges Vänners hjälparbete i Göteborg under två sekel

Bokomslaget

I början av 1800-talet försämrades livsvillkoren hastigt för den växande befolkningen i Göteborg. Detta var en följd av storpolitiska skeenden i Europa. För många ensamstående och familjer stod nöden för dörren. Fattigdomen medförde svält och usla boendeförhållanden, sjukdomar och barnadödlighet blev vanliga, tiggeriet bredde ut sig.

Det var genom enskilda insatser och frivilliga gåvor och donationer som hjälp stod att få och år 1819 bildades Sällskapet De Fattiges Vänner. Detta sällskap är i dag en stiftelse som verkar som en betydelsefull hjälporganisation. Boken De Fattiges Vänner 1819–2019. Hjälparbete i Göteborg under två sekel tecknar dess historia och ger samtidigt läsarna en konkret bild av samhälleliga förändringar och skiftande livsbetingelser under tvåhundra år.

Birgit Karlsson, Martin Fritz & Ingvar Dahlberg:
De Fattiges Vänner 1819–2019. Hjälparbete i Göteborg under två sekel
Landsarkivet i Göteborg i samarbete med Stiftelsen De Fattiges Vänner
Utkom 2019