Nyinstiftat näringslivshistoriskt pris till Anders Johnson

Anders Johnson. Foto: Timbro

Anders Johnson. Foto: Timbro

Skriftställaren Anders Johnson får Närings­livs­histo­riska priset 2019. Han får det för sin långa gärning som populärhistorisk förmedlare av de svenska före­tagens och näringslivets historia. Med utmärkelsen från Centrum för Närings­livs­historia följer en pris­summa om 100 000 kronor. Priset delas ut den 5 september på historiebrukskonferensen History Marketing Summit.

Näringslivshistoriska priset är ett nyinstiftat pris från Centrum för Näringslivshistoria. Utmärk­elsen går till den eller de som gjort bestå­ende insatser för att lyfta svensk näringslivshistoria och visa på de svenska företagens bidrag till det gemensamma samhällsbygget.

När priset nu delas ut för första gången går det till skriftställaren, historikern och folkbildaren Anders Johnson. Han utsågs i veckan av prisets jury, efter att en öppen nomineringsperiod givit ett stort antal kandidater från såväl akademi som näringsliv.

– Anders Johnson är en välförtjänt mottagare av det första näringslivshistoriska priset. Han är en etablerad historiker med över 150 böcker bakom sig och är fortfarande mitt i sin gärning som folkbildare. Hans berättande spänner över såväl entreprenörer som företag och branscher, alltid med fokus på att sätta de skeenden han beskriver i ett brett historiskt perspektiv,” säger Lennart Francke, juryordförande för Näringslivshistoriska priset.

I Anders Johnsons digra produktion ingår bland annat monografier om företagare som Gustaf Dalén och Isaak Hirsch, samhällsbeskrivningar som Invandrarna som byggde Sverige och geografiska rundresor som Fånga platsen, en guide till Sveriges företagsamma historia.

Anders Johnson tar emot utmärkelsen den 5 september på historiebrukskonferensen History Mar­ke­ting Summit i Stockholm. Han håller då en pris­tag­ar­före­läsning, som kommer att handla om hur närings­livets historia skildras i böcker, filmer och media. Vilka typer av företag, bran­scher, män­niskor och företeelser brukar uppmärksammas – och vad brukar glömmas bort?

– Genom de svenska företagens historia kan man följa hela samhällets utveckling, fram­för allt sedan Sverige fick näringsfrihet. Jag tar den här utmärkelsen som upp­muntran att berätta många fler av dessa historier, säger pristagaren Anders Johnson.

Centrum för Näringslivshistoria, som instiftat priset, är ett näringslivs­arkiv, som hjälper svenska företag att ta hand om sitt historiska material i professionella arkivlösningar, såväl fysiska som digitala. Företag erbjuds vidare stöd i att aktivt använda sin historia som en strategisk och affärsstödjande tillgång. Juryns fullständiga motivering för årets utmärkelse lyder:

”Skriftställaren, historikern och folkbildaren Anders Johnson får Näringslivshistoriska priset 2019 för sitt – redan långa – värv för att lyfta svensk näringslivshistoria och visa på de svenska företagens bidrag till det gemensamma samhällsbygget. Med över 150 böcker bakom sig är han fortfarande mitt i sin gärning. Hans initierade och medryckande berättande spänner över såväl entreprenörer som företag och branscher, alltid med fokus på att sätta de skeenden han beskriver i ett brett historiskt sammanhang.”

(2019-08-28)