Släktforska i städer

Bokomslaget

I städerna var den geografiska rörligheten betydligt större än på landet – den typiske stadsbon var inflyttad, dels från den kringliggande landsbygden men även från andra städer. Olika geografiska och andra särskilda omständigheter styrde till viss del flyttningen och därför avviker städerna på många sätt från landsbygden.

Den här handbokens ambition är att hjälpa forskaren att hitta det källmaterial som är typiskt för städer och därigenom kunna hitta uppgifter om sina gamla stadsbor – män och kvinnor, borgare och arbetskarlar, handelsmän och hantverkare, svenskar, finnar och tyskar – och att förhoppningsvis kunna spåra deras ursprung. Den ger dig grundkunskaperna för att släktforska i städer och tar bland annat upp grundläggande gemensamma drag och särdrag över tid, med sitt främsta fokus på tiden före industrialismens genombrott under senare delen av 1800-talet.

Författarna Bo Lindwall och Claes Westling tipsar om olika hjälpmedel och genvägar in i städernas arkivinformation, och hjälper läsaren att hålla koll på både gamla och nya utgåvor, databaser och register. Släktforska i städer är Sveriges Släktforskarförbunds artonde handbok i släktforskning.

Bo Lindwall har ägnat sig åt släktforskning och lokalhistoria i 50 år. Han har publicerat boken Anor från landsvägen. Hur jag finner mina släktingar bland resandefolket en rad artiklar i Släktforskarnas årsbok och Släkthistoriskt forum. Claes Westlin är fil.dr och förste arkivarie vid Landsarkivet i Vadstena. Han disputerade med Småstadens dynamik. Skänninges och Vadstenas befolkning och kontaktfält ca 1630-1660 och har skrivit handboken Domstolsforska och en rad genealogiska artiklar.

Bo Lindwall och Claes Westling:
Släktforska i städer
Sveriges Släktforskarförbund
Utkom 2019