Nytt forskarråd ska stärka kulturarvsforskningen

Foto: Agneta Backman

Foto: Agneta Backman

Det finns nu ett forskarråd knutet till Riksantikvarieämbetet. De nio utvalda forskarna i rådet ska vara en länk mellan myndigheten och forskarsamhället. De ska bistå myndigheten i att vara nära aktuella forskningsfrågor och bidra till att lyfta fram de positiva effekter som kulturarvsforskning har på samhällsutvecklingen.

Läs artikeln på Riksantikvarieämbetets hemsida

(2024-02-27)