Nytt webblexikon lyfter fram kvinnor i historien

En av anledningarna till att kvinnor utelämnats i historien är att historieskrivningen vilar på befintliga biografiska lexikon där kvinnor förekommer mycket mer sällan än män. Nu lanseras Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) som lyfter fram historiskt viktiga kvinnor.

– De juridiska villkoren har under lång tid begränsat kvinnors utrymme i samhället. De har därför hindrats från att i egna namn göra avtryck i offentligheten. Dessutom har urvalskriterierna som avgör vilka personer som biograferas inte inkluderat aktiviteter som kvinnor traditionellt varit engagerade i, till exempel omsorg och utbildning, säger Maria Sjöberg, professor i historia och en av deltagarna i projektet.

SKBL finns fritt tillgängligt på webben och innehåller levnadsteckningar och sökbara biografiska uppgifter om många kvinnor som varit verksamma i Sverige.

– På kort sikt hoppas vi på att SKBL kommer att leda till att kvinnors betydelsefulla insatser för samhället uppmärksammas i undervisningen på alla nivåer och att databasen kommer till användning i forskning. I förlängningen hoppas vi att SKBL, som ju förändrar kunskapsläget och källsituationen, ska bidra till att historieskrivningen blir mer representativ när det gäller vad kvinnor respektive män har utfört i det förflutna, säger Sjöberg.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon har producerats av cirka 370 specialister, verksamma vid olika lärosäten och andra kulturinstitutioner i Sverige. Projektgruppen har bestått av Berith Backlund, Linus Karlsson, Lisbeth Larsson, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Cecilia Pettersson, Scharolta Siencnik, Maria Sjöberg och Linnea Åshede, samtliga verksamma vid Göteborgs universitet. Databasen har konstruerats av Språkbanken, Göteborgs universitet, och projektet har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.

SKBL invigs den 8 mars på Humanistiska biblioteket, Göteborgs universitet och finns på adressen www.skbl.se.

(2018-02-21)

Se även Nytt digitalt kvinnobiografiskt lexikon (2015-11-26)