Nu rivs huset där Ingvar Kamprad föddes

Hvita Korset, Foto: Älmhults kommun

Foto: Älmhults kommun

Det har varit långa diskussioner om det gamla barnbördshuset Hvita Korset i Älmhult skulle byggnadsminnesförklaras eller rivas. Byggnaden har väckt starka känslor – och nu rivs den.

Läs artikeln på SVT Nyheter Småland

(2023-01-14)

Se även Kampen för Hvita Korset förlorad (2022-07-31)