Krigarna från Valsgärde

Krigarna från Valsgärde

För omkring 1 400 år sedan började det dåtida Upplands mest inflytelserika familjer begrava sina döda på ett helt nytt sätt. En man ur varje generation begravdes i en båt. Den döde brändes inte, som annars var vanligt, utan jordades. Med sig i båten fick han föremål som han skulle ha användning för i sin nya tillvaro i livet efter detta. Praktfulla vapen, sällskapsdjur, dresserade rovfåglar, spelbräden med spelpjäser, köksutrustning, mat och förnödenheter fyllde båten.

Utifrån fyra praktgravar som en gång fanns i uppländska Valsgärde ger oss arkeologen en inblick i den tid som kallas vendeltiden, en dramatisk tid då det fornnordiska samhället genomgick en av sina största förändringar någonsin. Vendeltid kallas de 200 åren mellan mitten av 500-talet och mitten av 700-talet. Namnet kommer från Vendel i norra Uppland. Där hittades i slutet av 1800-talet praktfullt utrustade båtgravar som ansågs så spektakulära att de fick ge namn åt perioden.

Kent Andersson är docent i arkeologi och verksam vid Historiska museet i Stockholm. Han är specialist på de första århundradena efter vår tideräknings början. Han har givit ut bland annat Glas – från romare till vikingar och Gödåker – ett romartida centrum i Uppland.

Kent Andersson:
Krigarna från Valsgärde. Glimtar från en guld- och granatskimrande forntid
Atlantis
Utkom 2017