Om läkekonst förr och nu

Under människans ständiga krigföring har skadedrabbade överlevt till priset av ytterst plågsamma ingrepp. I över tvåtusen år trodde man att sjukdomar orsakades av obalans i våra kroppsvätskor. Sedan antikens dagar har därför i stort sett all behandling mot sjukdomar syftat till att försöka återställa en god balans mellan våra kroppsvätskor. Detta har skett genom åderlåtning (att tappa blod ur kroppen) eller genom att patienten gavs laxermedel, kräkmedel eller andra lika meningslösa medikamenter.

I boken Om läkekonst förr och nu gör författaren en gedigen genomgång av den läkekonst som ofta gjort mer skada än nytta och ända fram till 1900-talets början förpassade otaliga sjuka till en för tidig död. Självkritik i läkarkåren var ovanligt, däremot ifrågasatte många filosofer och författare läkekonsten.

Kenneth Pehrsson lyfter fram pionjärerna inom vaccination och mikrobiologisk verksamhet under 1800-talets senare hälft: Mänsklighetens och läkekonstens riktigt stora hjältar. Han beskriver också den medicinska guldåldern från 1935 till 1980, med en explosionsartad utveckling av effektiva läkemedel och nya behandlingsmetoder.

Kenneth Pehrsson är docent och f.d. överläkare med specialistkompetens i internmedicin och kardiologi. Han har tidigare skrivit om den medicinska revolutionären William Harvey.

Kenneth Pehrsson:
Om läkekonst förr och nu
Carlsson Bokförlag
Utkom 2022