Ompröva beslutet om kyrkounderhållsbidrag

Renovering av Kungälvs kyrka 2006. Foto: Harri Blomberg (Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)

Renovering av Kungälvs kyrka 2006. Foto: Harri Blomberg (Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)

Kyrkostyrelsens beslut att införa det nya kyrkounderhållsbidraget är en tydlig försämring av dagens kyrkobyggnadsbidrag. Beslutet behöver omprövas, anser tre länsmuseichefer i Skåne och Blekinge.

Läs debattartikeln på Kyrkans Tidning

(2017-11-15)