Textilgalleriet öppnar på Nordiska museet

Nordiska museets samlingar består till en tredjedel av textilier från hela Sverige. Den 5 februari 2004 öppnar Textilgalleriet, en kunskapsbank och samlingspunkt för textilintresserade, formgivare och studerande där 500 av dessa textilier visas och med en databas med över 1 000 bilder.

Det textila arvet är frukten av kvinnors kunskap och skicklighet. Att kunna sy och väva var något som alla kvinnor skulle kunna. När Nordiska museets grundare Artur Hazelius startade insamlingarna av föremål till museet började han med att samla folkdräkter och allmogeföremål och de textila föremålen är en unik del av Nordiska museets samlingar. Det mesta som har sparats åt eftervärlden är det som användes vid fest och högtid. Vardagsföremålen slets ut eller ansågs inte fina nog att visa fram när museimän och hemslöjdsfolk började samla material.

500 föremål ur Nordiska museets stora textilsamling ställs nu ut i specialgjorda lådor. Varje låda blir en skattgömma och kan till exempel innehålla prov på tryckta mattor, flamskväv eller skira spetsar, blommor i korssöm från 1600-talet, ett strumpeband eller en väst i tunisisk virkning. Textilierna är provbitar eller delar av ett större arbete. De är utvalda för att de tydligt visar färg, mönster och teknik och de har delats in i sju grupper; vävnader, broderier, stickning/virkning/nålbindning, spetsar, band, tryck/färgning samt textila material.

I Textilgalleriet finns fem datorer med tillgång till en databas som innehåller över 1000 bilder med förklarande texter. Bilderna visar fram- och baksida av det textila föremålet, i vissa fall även en mönsterdetalj. Bilderna kan förstoras i tre steg, vilket ger möjlighet till att analysera hur färger och stygn möts, hur bottentyget är gjort, ja ibland går det att räkna trådarna.

I texten berättas om föremålets ålder, var i Sverige det är tillverkat och vilken teknik och vilket material som har använts. För en fördjupad kunskap om hantverkstekniken finns artikel- och bildhänvisning. I vissa fall finns det en miljöbild och uppgifter om tillverkaren och stilinfluenser.

Förutom lådorna och databasen kommer Textilgalleriet, när det är klart om några år, att bestå av ett tiotal montrar där museet vill kunna visa större föremål, som till exempel sidentäcken och olika redskap och dessutom husera andra tillfälliga utställningar och projektarbeten.

(2004-01-30)