Universitetsforskning om kulturarvet

Regeringen har i dag beslutat att ge sammanlagt 612 000 kronor till fyra universitetsinstitutioner för ett projekt inom ramen för regeringens satsning på industrisamhällets kulturarv.

Projektet innebär att undersöka och problematisera begreppet kulturarv och hur det används i praktiken på museer, inom kulturmiljövården och i arkiv. Projektet – som skall genomföras i delmoment på tre universitet samtidigt – skall också analysera pågående praktiskt arbete med industrisamhällets kulturarv. Ett av forskningsprojektets syften är dessutom att bidra till ökade kontakter mellan de som arbetar teoretiskt och de som arbetar praktiskt med industrisamhällets kulturarv.

De fyra institutioner som får 153 000 kronor vardera är Etnologiska institutionen på Göteborgs universitet, Institutionen för Miljövetenskap och kulturvård på Göteborgs universitet, Institutionen för Tema, enheten för historia på Linköpings universitet och Etnologiska institutionen på Lunds universitet.

(2001-02-22)