Öppning av Naturhistoriska riksmuseet flyttas fram

Överintendent Lisa Månsson. Foto: Samuel Avraham

Överintendent Lisa Månsson. Foto: Samuel Avraham

Naturhistoriska riksmuseet hoppades kunna öppna delar av museets utställningar till sportlovet 2024. Enligt nya bedömningar är det möjligt endast om det görs temporära byggnationer på museet. Detta skulle medföra stora extra kostnader och dessutom riskera att försena renoveringen av museets innertak. Öppningen skjuts därför fram till före sommaren.

Det var den 29 augusti i år som överintendent Lisa Månsson beslutade att Naturhistoriska riksmuseet skulle stänga helt för fysiska besök. Det eftersom hyresvärden Statens fastighetsverk hade funnit säkerhetsrisker med innertaket på flera platser i museet och spärrat av stora ytor.

Under hösten har ett åtgärdsarbete med museets innertak pågått kontinuerligt och på flera platser har innertaket säkrats med en metod som kallas nätning. Arbetet i museets huvudentré och det intilliggande trapphuset är mer komplicerat och är det som tar mest tid att åtgärda, där måste även andra åtgärdsmetoder användas.

Det fanns länge en förhoppning om att kunna öppna delar av museet till sportlovet 2024, medan åtgärdsarbetet i entréhallen pågick parallellt. Det skulle dock kräva att stora insatser görs för att skärma av byggområdet från de publika delarna. Det handlar om uppförande av tunnlar, brandsäkra väggar och en ny tillfällig entrédisk, vilket skulle innebära stora ökade kostnader och även riskerat att försena renoveringsarbetet i entréhallen. I den information som Naturhistoriska riksmuseet mottog idag från Statens fastighetsverk framgår det att de insatser som krävs inte kan hållas på en nivå som gör det möjligt för museet att öppna till sportlovet.

– Det är självklart sorgligt att behöva konstatera att öppningen av museet behöver skjutas upp, men att kombinera besöksverksamhet med en omfattande renovering i anslutande ytor i samma fastighet skulle både försvåra renoveringsarbetet, medföra stora extra kostnader och dessutom kunna innebära en otrygg besöks- och arbetsmiljö. Istället kommer all kraft och fokus läggas på att öppna museet i sin helhet innan sommaren 2024. Under tiden kommer vi jobba på med uppsökande verksamhet och möta allmänheten på andra platser både fysiskt och digitalt, säger överintendent Lisa Månsson.

Tretton vetenskapliga institutioner från olika länder har skrivit ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson (M) och uppmanat honom att se till att Naturhistoriska riksmuseet kan öppna igen.

(2023-12-15)

Se även Naturhistoriska riksmuseet stängt fram till sportlovet (2023-10-03)