Öppningen av Röhsska museet skjuts upp

Ingången till Röhsska museet. Foto: Röhsska museet

Foto: Röhsska museet

Ombyggnationen av Röhsska museet tar längre tid än beräknat. Fastighetsbolaget Higab och museet delar bilden av att det inte längre är möjligt att nyöppna under hösten som tidigare planerats. Det är oförutsedda händelser under rivningsarbetet, som till exempel sanering, som är orsaken till att tidplanen inte håller. Öppningen kommer i stället att ske i början av 2019.

– Vi har varit redo att öppna under hösten och det känns givetvis tråkigt att det blir ytterligare förseningar, säger museichef Nina Due. Jag längtar efter att få öppna dörrarna till museet för besökarna igen. Inom några veckor kommer vi att kunna meddela ett datum för när museet öppnar.

Higab, det kommunala fastighetsbolaget som äger och förvaltar byggnaden, ansvarar för ombyggnationen.

– Både Higab och verksamheten har haft som mål att Röhsska museet skulle kunna öppna under hösten, men oförutsedda händelser har gjort att rivningsarbetet tagit längre tid än beräknat, säger projektchef Siman Jasim på Higab. Den här veckan påbörjas sista delen av rivningen då vi öppnar upp fasaden för en ny entré. När det är klart återstår åtgärder som är mer förutsägbara och därför lättare att tidsätta.

Ombyggnadsprojektet för Röhsska museet innebär bland annat tillgänglighetsanpassningar av den gamla byggnaden. Det blir ny entré med en hiss från Vasagatan, ombyggd foajé och ett nytt kapprum i källarplanet. Projektkostnaden är beräknad till 15 miljoner kronor.

– Röhsska museet är en fantastisk byggnad, men det är ett gammalt hus från 1913. Ombyggnadsprojekt i gamla hus kan innebära överraskningar av olika slag vilket kan påverka tidplanen och det är det som skett nu, säger Siman Jasim.

(2018-08-29)