Ordfronts historia

Året var 1969. Klimatlarm, gruvarbetarstrejk, studentuppror, kulturrevolution och Vietnamkriget. Ett myller av utomparlamentariska politiska rörelser, fria teater- och musikgrupper och bokförlag såg dagens ljus. Unga människor som nyskapade demokratin i Sverige.

Det var en mycket speciell tid, då tempot och dramatiken i världen stegrades till ursinne. Det var nu allting skedde. Sex personer satt vid ett köksbord och diskuterade framtiden. Livet var för viktigt för att ägna åt karriär och yrkesutbildning.

Leif Ericsson och hans vänner grundade det som sedan skulle bli Ordfront. Det blev startskottet för ett livslångt arbete för mänskliga rättigheter och solidaritet. Nu kommer Ericssons bok om sitt liv i Ordfront och det är en berättelse som tar oss från de tidigare årens strid för en-procentmålet för svenskt bistånd, till de inre striderna som många gånger hotade att splittra en av Sveriges äldsta MR- och demokratiorganisationer. I Leif Ericssons självbiografiska berättelse blir Ordfront utgångspunkten för en alternativ, svensk historiebeskrivning.

– Under 1960-talet skapade författare och aktivister en ny annorlunda syn på världen. 68-generationen bar på övertygelsen att det var nödvändigt att i grund förändra världen. Men massmedierna och politikerna klamrade sig fast vid en förstelnad bild av världen, säger Leif Ericsson.

Leif Ericsson:
Som om en förändring är möjlig. Det tar så lång tid att bli människa
Föreningen Ordfront
Utkom 2022