Långt innan Helsingborg fanns bodde det människor i trakten. I jorden finns spår efter deras hus och verksamheter. Ut jorden har vi plockat upp föremål som de kastat bort, glömt eller gömt. Det rör sig om skatter av guld och silver med men också enkla vardagsföremål. Arkeologin kan berätta om hur människorna levde under järnåldern, en tid som varade i 1500 år. I boken presenteras de senaste resultaten från flera arkeologiska undersökningar i Helsingborgsområdet.

Bokens första är en berättelse om järnålderns människor i Helsingborgsområdet och de spår de lämnat efter sig och som bevarats till idag. Här presenteras fynd från trakten, undersökningsresultat och tolkningar. Med dessa som utgångspunkt beskriver Håkan Aspeborg järnåldersmänniskornas värld, liksom de förändringar som ägde rum under denna period. ”Detta har inte varit lätt och jag är medveten om att jag gjort mig skyldig till svepande generaliseringar. Varje tid utgör nämligen en värld för sig med egna livsuppfattningar och sedvänjor”, skriver författaren i förordet.

Bokens andra del har tillkommit för att berika det arkeologiska källmaterial som i många avseenden har ”visat sig vara otillräckligt och torftigt”. Här görs ett försök att fylla de kunskapsluckor som finns i Helsingborgsområdet och sätta in de tillvaratagna fynden i större sammanhang. För att få fler bitar till det förhistoriska pusslet har utblickar gjort över resterande delar av Skåne och hela Europa. Det finns texter om mat och dryck, hårmode, tatueringar och smink, hantverk, tidsfördriv, sex och samlevnad, hygien, vapen och stridsteknik, vikingatåg och en lång rad andra aspekter av människornas liv och värld under järnåldern.

Håkan Aspeborg:
Bönder och barbarer. Helsingborgsområdets järnålder
Dunkers Kulturhus/Riksantikvarieämbetet
Utkom 2008