Örebro läns museum stängs under flera år

Foto: Örebro läns museum

Foto: Örebro läns museum

I slutet av maj stänger Örebro läns museum för en totalrenovering av museibyggnaden på Engelbrektsgatan under mer än två och ett halvt år.

Förutom underhållsrenovering planeras också för förbättringar, att huset efter renoveringen ska upplevas mer inbjudande och tillgängligt. I renoveringsplanerna ingår också ”en bra placering av ett café”.

Den nyrenoverade länsmuseibyggnaden förväntas kunna öppnas under 2021 och då ska det finnas två nya basutställningar.

– Så arbete saknas inte för personalen under perioden museet är stängt, bekräftar museets enhetschefer Elinor Magnérus och Marcus Drotz.

– Från och med augusti i år kommer vi starta regelbunden utställningsverksamhet på Örebro slott. Dessutom ska vi synas ute i länet med våra utställningar på ett sätt vi inte gjort förut. Vi har redan tre vandringsutställningar på gång och ett par kommuner länet har redan anmält intresse, säger Drotz.

En del av föremålssamlingarna kommer att finnas med i vandringsutställningarna och en del av Karl Axel Pehrson- donationen kommer att visas på Läckö slott 2019.

För många av museets experter inom arkeologi, byggnadsvård och slöjd fortsätter verksamheten som förut. Den verksamhet som museet redan har på Arbetarmuseet Gråbo i Karlskoga och Siggebohyttans bergsmansgård utanför Nora kommer också skjutsas fram lite extra under stängningsperioden.

(2018-03-28)