Klädesspännen, bennålar, bolämningar, muskötkulor, benrester. De omfattande arkeologiska fynden i utkanten av Örja utanför Landskrona visar dramatik och vardag och hur byn utvecklats från romersk järnålder till modern tid. [HD]

https://www.hd.se/2010-06-03/orjas-forntid-kommer-upp-ur-marken