Arkivcentrum i Dalarna är Årets arkiv 2014

Arkivcentrum i Dalarna tilldelas utmärkelsen Årets arkiv 2014 för att arkivet målmedvetet satsat på lokal förankring. ”Arkivet är en viktig resurs för forskarsamhället, skolan och den intresserade allmänheten”, heter det i motiveringen

Utmärkelsen Årets arkiv 2014 delades i går ut på Arkivforum på Grand Hotel i Stockholm. Övriga nominerade var Landstingsarkivet i Östergötland och Stockholms tingsrätts arkivfunktion. Det är sjunde året som Årets arkiv utses..

Juryns motivering i sin helhet:

”Arkivcentrum i Dalarna bevarar historien om Dalarnas näringsliv, samhälle och kultur från medeltiden fram till idag. Arkivcentrum har målmedvetet byggt upp ett intressant, välfungerande och framåtsyftande samarbete mellan olika aktörer i länet; näringslivsarkiv, föreningsarkiv och kommunarkiv. De gemensamma lokalerna medför att unik kompetens på arkivområdet samlas på ett ställe och det finns en stor utvecklingspotential. Arkivet är en viktig resurs för forskarsamhället, skolan och den intresserade allmänheten.”

Utmärkelsen Årets arkiv delas ut av DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation i samarbete med Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma arkivens roll i samhället. Med utmärkelsen följer en prissumma om 20 000 kronor.

Årets jury har bestått av ordförande Birgitta Rydell, förbundsdirektör DIK, Niko Fastman, projektledare Årets Arkiv & Arkivforum, Björn Jordell, riksarkivarie, Lars Lundqvist, ordförande Arkivsamfundet, Anastasia Pettersson, ordförande NLA, Tomas Lidman, fd riksarkivarie och Ulf Nilsson, vice ordförande Kulturutskottet.

Årets arkiv
2013: Folkrörelsearkivet i Västerbotten
2012: Dokument- och arkivservice Ringhals
2011: Göteborgs stadsbyggnadsarkiv
2010: Stockholms läns landstings arkiv och biobankscentrum
2009: Arkivcentrum i Örebro
2008: Eskilstuna stadsarkiv