Konferens om landsbygdsarkeologi

Den 10-12 november arrangerar Smålands museum tillsammans med Nätverket för Sydsvensk Landsbygdsarkeologi konferensen ”Landskaparna” på Smålands museum i Växjö.

På konferensen, som samlat ett sjuttiotal deltagare, kommer forskare inom arkeologi, ekonomisk historia, historia och kulturgeografi att presentera nya rön om framför allt medeltidens landsbygd. De två första dagarna hålls ett tjugotal föreläsningar av forskare från Sverige, Norge, Finland och Tyskland, medan den tredje dagen ägnas åt en exkursion i det medeltida småländska landskapet. Här kommer bland annat kyrkorna i Granhult och Dädesjö samt Kronoberg och Bergkvara att besökas.

Konferens om landsbygdsarkeologi

Nätverket för Sydsvensk Landsbygdsarkeologi bildades under våren 2007 för att utveckla och inspirera det vetenskapliga samarbetet och utbytet kring landsbygdens lämningar. Nätverket består av en arbetsgrupp med representanter från Högskolan på Gotland, Jönköpings läns museum, Kulturen i Lund, Kulturmiljö Halland, , Lunds universitet, Malmö Museer, Regionmuseet i Skåne, Riksantikvarieämbetet UV Syd och UV Väst samt Smålands museum.

Föreläsare är Mats Anglert, Magnus Bohman, Georg Haggrén, Ulrika Rosendahl, Henrik Jansson, Pablo Wiking-Faria, Bertil Helgesson, Tore Artelius, Lars Jönsson, Mattias Karlsson, Kenneth Svensson, Ingela Spijkerman, Lena Beronius Jörpeland, Katarina Eriksson, Gunvor Gustafson, Stig Welinder, Ådel V. Franzén, Kathrine Stene, Henrik Svensson, Lars Larsson, Sofia Lindberg, Karin Lindeblad, Annica Ramström, Leif Karlenby och Johan Åstrand.

(2009-11-08)