Ortala järnbruk i Roslagen

Ortala bruk i Väddö socken i norra Roslagen var länge ett av landets viktigaste järnbruk. Verksamheten är nedlagd sedan länge, men spåren finns kvar. De finns ute i landskapet som vattenfyllda gruvhål och övervuxna husgrunder. De finns inom bruksområdet i det strömmande vattnet och i de fördämningar som en gång var förutsättningen för driften av masugn, stångjärnshammare och smedja. Kolhuset från 1700-talet, mjölkvarnen från 1800-talet och sågverket från 1900-talet står kvar som frysta arbetsplatser – som om arbetarna nyss låst dörren och gått hem.

Med människan i centrum skildras nu järnbrukets egen värld i boken Ortala bruk, illustrerad med både nytaget bildmaterial och äldre foton. Vi möter skomakaren, skolmästaren, mästersmeden och koldrängen. Alla har de levt och verkat vid bruket, ett samhälle i miniatyr, befolkat av arbetare med en eftertraktad specialkompetens från andra länder och styrt av företagsledare med internationella nätverk.

Det var en egen värld med alla samhällsfunktioner inom räckhåll: skola, fattigvård, apotek, post, skräddare, mjölkvarn, handelsbod och annat som krävdes för att samhället skulle fungera. Med hjälp av gamla kartor, brandförsäkringsdokument, lämningar i landskapet och berättelser från förr rekonstruerar författarna bilden av den bruksmiljö som en gång varit.

Eva Sundström & Johan Knutsson (text) & Peter Segemark (foto):
Ortala bruk – ett järnbruk i Roslagen
Bokförlaget Langenskiöld
Utkom 2020