Östergötlands museum öppnar igen

Östergötlands museums entréhall

Efter tre år av underhåll och förnyelsearbete öppnar Östergötlands museum åter byggnaden i Linköping. Då finns en helt nyproducerad kulturhistorisk utställning, Vägen hit, och en ny konstavdelning. Det blir invigningsfestligheter för hela familjen under helgen 14–15 maj.

– Kom och fira med oss och upplev ett nytt Östergötlands museum, uppmanar museets programutvecklare Maja Dackland.

Den nya kulturhistoriska utställningen integrerar aktuell arkeologisk och historisk forskning. Besökaren börjar i nutiden och vandrar sedan tillbaka i tiden till när inlandsisens smälte. Utgångspunkten är Östergötland och det östgötska landskapet. I varje rum möts besökaren av en helt egen upplevelse som med hjälp av formgivning, föremål och bilder visar några av de pusselbitar som skapat det stora pussel som är vår nutid.

– Följ med oss genom utställningen, på den långa resa som tog oss hela vägen hit, säger Emma Friberg, projektledare för utställningen.

I utställningen kommer Bergsgraven att finnas som en central del. Den är en stenåldersgrav som hittades när Bergsrondellen i Linköping byggdes på 1950-talet. Här begravdes en man och en kvinna tillsammans med ett barn, en hund och en rik uppsättning av gravgåvor, bland dem en karaktäristisk båt- eller stridsyxa.

Framöver väntar museet svar från nya undersökningar av graven som gjorts av osteologen Anna Tornberg, bland annat för att kunna göra en ny åldersbedömning. Man hoppas också på nya resultat från DNA-prov på barnskelettet.

– Bergsgraven, som tillhör den så kallade båtyxekulturen/stridsyxekulturen, är speciell bland annat för att den innehöll ovanligt välbevarade ben och den ligger ovanligt långt norrut för att vara en stridsyxegrav, berättar Anna Tornberg.

(2022-03-18)

Se även Östergötlands museum stängs för renovering (2019-02-02)