Kvinnohistorien får museum utan lokal

Ett demonstrationståg för kvinnorösträtten i Göteborg 1918. Ur Nordiska museets samlingar

Ett demonstrationståg för kvinnorösträtten i Göteborg 1918. Ur Nordiska museets samlingar

Nya Stockholms Kvinnohistoriska kommer inte likna något annat museum. Det har inga egna lokaler – i stället ska det inta andra museer och kulturorganisationer, för att lyfta fram kvinnornas historia där.

Bakom Stockholms Kvinnohistoriska står bland andra Historiska museet, Livrustkammaren, Hallwylska museet, Nordiska museet, Scenkonstmuseet, Fredrika Bremer Förbundet och Arabiska Teatern.

Läs artikeln på Dagens Nyheter

(2018-05-29)