Östersjöskatter får nytt institut

Sverige får ett nytt institut för forskning om skeppsvrakens historia. Pengar till Marinarkeologiskt forskningscentrum vid Södertörns högskola anslås från både stiftelser och näringsliv. Det första prestigeuppdraget blir att filma det fullastade Spökskeppet tillsammans med magasinet National Geographic.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2009-12-15)