Arkivens dag om röster i arkiven

Lördagen den 13 november arrangeras återigen Arkivens dag över hela landet. Årets tema är ”Röster i arkiven”. Syftet med Arkivens dag är att visa på arkivens funktion i ett öppet demokratiskt samhälle där alla har tillgång till autentisk information i såväl dåtid, nutid och framtid, samt väcka intresse för och inspirera till användning av arkiven.

År 1921 skedde det första valet till riksdagen med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. Fram till dess hade kvinnor och många män varit utestängda från att rösta. Men dagens allmänna rösträtt skulle dröja – det fanns fortfarande villkor för att man skulle få rösta. Först när vallagen ändrades 1988 var alla som hade rösträttsåldern inne berättigade att rösta. Om den långa kampen för rösträtt, om de som banade väg, om stora och små beslut och om arkiven som ett sätt att få insyn i den demokratiska processen handlar årets Arkivens dag bland annat.

Kvinnliga pionjärer inom politiken och yrkeslivet uppmärksammas på flera håll, till exempel i Leksand och Västerås. De tidiga folkrörelsernas samhällsinriktade arbete uppmärksammas också, bland annat i Danderyd.

Temat ”Röster i arkiven” kan också ha flera andra betydelser. Det handlar också om berättelserna, de som var där när något hände, de som deltog eller stod bredvid, de som levt ett långt liv eller de som försvann för fort. Deras röster finns i arkiven och vill gärna bli hörda. Berättelserna finns där om vi bara lyssnar.

I Gävle bjuder man på stadsvandring med utgångspunkt i arkivhandlingar som visar hur flera kända Gävlebyggnader egentligen är byggda. I Luleå kan din röst gå till historien om du bidrar till insamlingen av berättelser om högtider, firanden och traditioner i Norrbotten. Även i Umeå finns möjligheten att berätta på temat ”Ur gömmorna”.

Röster kan även handla om sång och teater. Musik och teater är därför återkommande inslag. Gruppen Tjejkraft spelar i Karlstad och i Borgholm bjuds det på teater för att ta några exempel.

Som vanligt på Arkivens dag finns det en mångfald av aktiviteter. I Härnösand kan man låta dig fotograferas i en gammaldags fotoateljé. På många håll, bland annat i Torsås, kan man få hjälp med sin släktforskning. I Visby vankas det boksläpp och föredrag om Hemlin foto, en fotoateljé som dokumenterat gotlänningar i flera decennier.

En del arrangemang genomförs helt eller delvis digitalt. I Uppsala går nio arkiv samman till ett helt digitalt program. Via deras Youtubekanal kan man lära sig mer om vägen till rösträtt och om tre
kvinnors öden under tre sekler. Kristianstad uppmärksammar sitt 50-års jubileum med en digital utställning om kommunens historia baserat på ett arkivfynd på en vind.

Sedan 2002 firas Arkivens dag den andra lördagen i november i samtliga nordiska länder. Bakom dagen står Svenska arkiv i samverkan för synlighet, som består av Riksarkivet och Svenska Arkivförbundet, Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun, Föreningen för arkiv och informationsförvaltning och Näringslivets Arkivråd.

Arrangemangen över hela landet finns på Arkivens dags hemsida.

(2021-11-11)

Se även Svart på vitt – en annorlunda Arkivens dag (2020-11-13)