En forskningsgrävning visar hur man levde på medeltiden i Skellefteå. Under utgrävningen i Degerbyn visade sig några intressanta – och överraskande fynd. [Norran]

https://www.norran.se/nyheter/graver-fram-det-forflutna/