Över en halv miljon indelta soldater i databas

Vykort från Garnisonsmuseets samlingar.

Vykort från Garnisonsmuseets samlingar.

Centrala Soldatregistrets databas har uppgraderats och innehåller nu över 510 000 indelta soldater från Skåne till Norrland. Det är soldater som antagits i svenska armén mellan 1682-1901. Eftersom även i många fall föräldrar, hustru och barn registrerats beräknas det finnas cirka 3 miljoner personer i basen.

Det är soldaten som samtidigt att han var satt att försvara vårt land odlade upp mycket av den åkermark vi i dag livnär oss på. Det är soldaten i den indelta armén som utförde många offentliga arbeten. Det var detta manskap som bland annat var med och byggde på järnvägarna och kanalerna genom landet. Det var i många fall soldaten när han kom hem till socknen lärde barn och övriga att läsa och skriva samt förstå vad han läste, en nog så viktig uppgift. Denna konst hade han lärt sig på möten runt om på landets övningshedar.

Centrala Soldatregistret finns bland Linköpings universitets databaser och har omkring 950 000 besökare årligen vilket gör den till en av de mer besökta enskilda baserna på universitetets stora server. Registrets hemsida har adressen www.soldatreg.se.

– Soldatregistret har blivit en god källa till den egna forskningen både för den akademiska forskningen som för hembygds- och släktforskarna, säger Björn Lippold på Centrala Soldatregistrets forskningskansli vid Garnisonsmuseet Skaraborg.

(2018-09-11)