Webbverktyget GhostGuard visar spökgarn och vrak

Förstäv med trål. Foto: Jim Hansson/Sjöhistoriska museet

Förstäv med trål. Foto: Jim Hansson/Sjöhistoriska museet

I webbverktyget ”GhostGuard” finns möjligheten att rapportera förlorade eller hittade fiskeredskap. En nyhet är nu att även registrerade fornlämningar, till exempel vrak, finns synliga i samma karta.

För alla som draggar efter förlorade fiskeredskap är det en stor fördel att snabbt och på samma karta kunna se var på botten det också finns inregistrerade fornlämningar. Det minskar risken att draggen fastnar och skadar fartygslämningarna av misstag.

– Även de som handlägger draggningsinsatser på länsstyrelserna har nytta av den nya funktionen, liksom självfallet fritidsfiskare som kan undvika att lägga nät eller andra fiskeredskap på fel ställen, säger Charlotta Stadig, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

– Men det är också viktigt att komma ihåg att det endast är kända fornlämningar som är markerade. Det finns även okända lämningar, så försiktighet är alltid viktigt när draggningsinsatser görs på platser där det finns osäkerhet kring hur botten ser ut.

Den nya funktionen i GhostGuard är resultatet av ett tätt samarbete mellan experter på två myndigheter – Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten – där syftet, förutom att rensa sjöar och hav från miljöstörande spökgarn, också är att skydda fornlämningar i vatten från att förstöras.

– Det känns jättebra att vi kan skapa praktisk nytta genom att para ihop våra kunskaper om fornlämningar med Havs- och vattenmyndighetens kunskaper om fiske och havsliv, säger Michael Frisk, utredare på Riksantikvarieämbetet.

Här finns GhostGuard: https://ghostguard.havochvatten.se/ghostguard/

(2021-12-19)