Näringslivshistoriska priset till Håkan Lindgren

Foto: Håkan Henriksson (CC-BY-SA-4.0)

Foto: Håkan Henriksson (CC-BY-SA-4.0)

Professor Håkan Lindgren får Näringslivshistoriska priset 2022. Han får det för mångåriga insatser som ledande näringslivshistoriker och akademisk institutionsbyggare. Med utmärkelsen från Centrum för Näringslivshistoria följer en prissumma om 100 000 kronor.

Näringslivshistoriska priset delas ut av Centrum för Näringslivshistoria till den eller de som gjort bestående insatser för att lyfta svensk näringslivshistoria och visa på de svenska företagens bidrag till det gemensamma samhällsbygget. När priset nu delas ut för tredje gången går det till Håkan Lindgren, professor emeritus vid både Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala universitet.

Juryns motivering lyder:

”Professor Håkan Lindgren får priset för sina insatser nationellt och internationellt som ledande näringslivhistoriker under mer än fem decennier, manifesterat i en imponerande rad av inflytelserika böcker och artiklar över breda ämnesfält, men också handledning av en stor mängd uppsatser och doktorsavhandlingar. Lindgrens bidrag till teori- och metodutveckling inom ämnet är betydande och bland svenska näringslivhistoriker unikt. Håkan Lindgren har mer än kanske någon annan i dag aktiv historiker bidragit till att formera det näringslivshistoriska forskningsfältet i landet.”

– Håkan Lindgren är en banbrytare inom det ekonom- och näringslivshistoriska forskningsfältet. När priset nu får sin första akademiska forskare som mottagare är han en mer än värdig mottagare. Antalet nomineringar som Håkan fick under nomineringsprocessen tyder på att många kommer hålla med oss i vårt val, säger juryns ordförande Lennart Francke.

Håkan Lindgren kommer att ta emot priset vid en ceremoni i höst, då han även kommer ge den nu traditionsenliga pristagarföreläsningen.

– När priset meddelades mig var först överraskningseffekten total. Nästa känslosvall bestod av glädje men därefter dominerar en bestående känsla av ödmjukhet: det är nämligen många studenter, doktorander och kollegor som under årens lopp bidragit och nu delar utmärkelsen med mig, säger Håkan Lindgren.

Tidigare pristagare:
2021: Dalénmuseet och Ekonomiska museet
2019: Anders Johnson

(2022-09-21)