P 4 i Skövde byggnadsminne

Regeringen har beslutat att byggnadsminnesförklara delar av kasernetablissementet P 4 i Skövde.

I byggnadsminnet ingår bl.a. kasernbyggnader, ett kanslihus, ett flertal expeditionsbyggnader, matsalsinrättning, mäss, förråd och filmsalsbyggnad m.m. Dessutom ingår två byggnader som flyttats till regementet från Axevalla hed i början på 1900-talet, Kungshuset och en vakthusbyggnad – Corps de gardet.

Kasernetablissementet byggdes ursprungligen för Skaraborgs infanteriregemente och invigdes 1913. Regementet är i dag ett pansarregemente. Kungshuset som flyttades från Axevalla hed hade där fungerat som konungens bostad, men på P 4 användes det efter flytten som regementschefsbyggnad.

Grunden för byggnadsminnesförklaringen är att kasernetablissementet har genom sin helhet och ursprunglighet ett sort autenticitetsvärde, det är även den mest kompletta och bäst bevarade av den serie etablissement som planlades av arméns kasernbyggnadsnämnd.

(2002-08-16)