Nya upptäckter visas på Arkeologidagen

I somras hittade arkeologerna en unik gudafigur vid utgrävningarna i Lunda, strax utanför Strängnäs. I Ångermanland, där Botniabanan byggs, undersöker arkeologerna en boplats med hyddbottnar från yngre stenåldern. På Björkö har fynden i en smedja gett nya rön om Birkas krigare.

De här fynden och många fler visas upp på Arkeologidagen söndagen den 18 augusti. På närmare fyrtio platser i landet kan man då besöka pågående utgrävningar där arkeologer berättar om platsen och sommarens fynd. På flera håll kan man också prova på att gräva efter forntida lämningar, leta med metalldetektor eller datera fynd.

Arkeologidagen är ett tillfälle för alla att få en inblick i det arbete som arkeologer utför, bland annat i samband med nya väg- och järnvägssatsningar. Arkeologernas arbete och de nya upptäckterna som de gör, kastar ständigt nytt ljus över Sveriges historia. Årets Arkeologidag tar upp det som är aktuellt för tillfället: arkeologiska undersökningar som pågår och fynd som har gjorts under sommaren.

Typen av arrangemang varierar från plats till plats. Vid flera större vägprojekt är det öppet hus vid utgrävningarna, till exempel vid Citytunneln utanför Malmö, E22:an vid Bromölla och E4:an utanför Uppsala. Vid Botniabanans sträckning förbi Bjästamon visar arkeologerna utgrävningen av en stenåldersboplats. Där kan den som är nyfiken på stenålderslivet också passa på att prova forntida tekniker som skinnberedning och keramiktillverkning, eller kanske provsmaka mat tillagad på stenåldersvis. På några platser bjuder arkeologer på stadsvandring. Linköping, Sigtuna och Falun är några av städerna som kan upplevas i en annan tid genom arkeologernas ögon.

Riksantikvarieämbetet är initiativtagare till Arkeologidagen som arrangeras i samarbete med Statens historiska museum, länsmuseer, kommunala museer, länsstyrelser, universitet, kulturförvaltningar, hembygdsföreningar med flera.

(2002-08-15)