På resande fot

Läckö slott
11 juni – 28 augusti 2022

Manufacture de Vincennes, Etienne-Nicolas Boucher, Reseservis, 1753. Foto: Hans Thorwid/Nationalmuseum

Manufacture de Vincennes, Etienne-Nicolas Boucher, Reseservis, 1753. Foto: Hans Thorwid/Nationalmuseum

Årets sommarutställning på Läckö slott kretsar kring hur människan rest i olika tider och vilka spår detta avsatt i bildkonst och konsthantverk.

Äldre tiders resor hade främst ett praktiskt, ekonomiskt eller andligt mål. Pilgrimsresorna genomfördes genom egna uppoffringar för att nå vissa heliga platser. Diplomatiska uppdrag föranledde ofta resor som innebar stora logistiska utmaningar och även en kostsam fasad för att öka uppdragets lyckosamma genomförande.

Under 1600- och 1700-talen genomförde unga adelsmän bildningsresor i Europa och tog nya impulser till Sverige. Upptäcktsresanden drevs av nyfikenhet och vetenskaplig ambition att förstå världen.

Med införande av semester och ökade ekonomiska ramar blev det under 1900-talet möjligt för allt fler att kunna resa. Nöjesresor med bil, tåg, båt och flyg görs utifrån samma längtan att förstå världen, att upptäcka och möta nya kulturer och människor.

Utställningen baseras på konstverk och föremål från Nationalmuseums samlingar.